ነገረ ጭራ!

(ብመሓሪ ሰለሞን)

ፈጣሪኦም ሰብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ዓሪፉ። ንሳቶም ግን ክሳብ ኸዚ ብህይወት ኣለው። ኣይተ ኣልኣዛርን ኮምበጡር ኸልቦምን። እዛ ጊዜ እዚኣ እውን ኣርኪቦምላ ድዩስ ኣርኪባትሎም ኣብ ሓንቲ “ስግሬቶ” ተራኺብና። ንሶምን ኸልቦምን ብዙሕ ነገር ካብ ምልፋኖም ዝተልዓለ ዝተወራረስዎም ብዙሓት ባህርያት ኣለው። ስለዚ ወይ ንሶም ንኸልቦም መሲሎም ኣለው። ወይ ድማ ኮምቦጡር ንጎይትኡ መሲሉ ኣሎ። ኽልቲኦም ተመሳሲሎምኒ ኣለው። ኣይተ ኣልኣዛር ዘበን ቐጢንዎም እዩ ዝኒሀ።  ንኩምበጡር እውን ከምኡ።ስለዚ ንኸልቦም ከም ዝለመዶ ብኣረቂ ዝተለወሰ ስጋ ክጋብዝዎ ኣይኸኣሉን፤ ብቁልቲ ብስዋ ዓዲጎምሉ።ኮምበጡር ዋንጫ ስውኡ ጠርቝሱ ምስ ሰተየ ጻት ኣይጸነሐን፤

 ጭራ…ጭራ…! ኣታ ጭራ…! በለ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ናይ ምንታይ ጭራ?”

ኮምበጡር ፦”ጭራ ፈረስ።”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦”ጭራ ፈረስ ኣልዒልኻ እንታይ ኣምጻእኻ?”

ኮምበጡር ፦”መሰንቆ።”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ዘበን ጸበቐ ንኣድጊ ይሓምቆ፤ ዘበን ኸፈአ ንኣድጊ ይሓምቆ።”

ኮምበጡር ፦እሞ ኣነ’ኮ ኸልቢ እየ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ ግብሪ እዩ ፍጥረት ኣይኮነን። እቲ ዘረባ ንኣድጊ ጥራይ ከምዘይኮነ አይጠፍኣካን።

ኮምቦጡር “እንታይ ማለትኹም እዩ?” ኢሉ እናተሞጣሞጠ እንተሎ ወያ ኾማሪት  ስብኣያ ዝገደፈላ መሰንቆ ካብ መስቀሊኡ ኣውሪዳ ንኣይተ ኣልኣዛር ኣሕቝፋቶም።

ኣይተ ኣላዛር ብዙሕ እዋን ዝገድፍዎ ጸወታ መሰንቆ ቅኒታ እናኾርኩዑ እንተለው ኮምቦጡር ብፋጻ ነጊሒዎ… “ተቐበል… ተቐበል…! በለ”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ኤህ ኣዝባእ ዓድና ይቀበሉኻ፤ መሓዝኡዶ ገይሩኒ! ኢሎም ናብ ምቕባል ኣተው”

እንተ፡ ንሳ፡ ትመስል ፡ህንደኪ።

እንተ ፡ኣነ፡ ደኒነ፡ ይበኪ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ሆጡ ህንደኪኣኸ ኣበይ ፈለጥኻያ…እዚ ኸልቢ እዚ ዘይብሎ ዘየለ !…እንታይ ቖረምረም ይብለለይሎ! እናሰተኻ ግዳ፤ኣዮኻ ።

ኮምበጡር ፦”ኣዮኹም ንዓኹም እውን… ኢሉ ከብቅዕ ተቐበለና እስቲ! ኢሉ ድማ ዘንጠሎም”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ዋእ ኣንታ ተዓገስ! ጥዕናዶ ኣለዎ እዝ ኸልቢ! ስዲ ወ ስዲ!” ኢሎም በቲ መግረፊ መሰንቆ ሃናቱ ሓኾት ኣበልዎ ።

ኮምበጡር ፦”እሽኒ!” ኢሉ ኣብ ኹርኹሮኦም ተሸኹለለ።

ኣቲ ፡ቖልዓ፡ ንገርኒ ፡ሓደ።

ክመላለስ፡ መረባ ፡ሓመደ።

ብዕንቅፋት፡ እግረይ፡ ተጎረደ። ኢሉ ድማ ኣስቖንቆነ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ዋይ …ኣበይ ዲኻ ውዒልኻ ?”

ኮምበጡር ፦”ቐበሌ…”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ፋሕ ልበለ።”

ኮምበጡር ፦”በል ድኣም ሓዝ ለለ!”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ዋይ እዚ ግናይ ኸልቢ ኣይውዕልን ግዲ፤ እናዕጎምጎሙ ይቕበሉ”

ጋመ ፡ጋመ፡ ኣቲ፡ ጋመ፡ ጋመ።

ብኣኺ’ምበ፡ ብእዝግዶ፡ ሓሚመ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ምሕረት የውርድ…ጸኒዓትካ ትመስል።”

ኮምበጡር ፦ “ንኹላትና የውርደልና፤ ኣይፍለጠኩምን ግዲ ዘሎ።”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦”ኣየንኡ?”

ኮምበጡር ፦”ችላለይ ዓለም ተቐበሉማ ስቕ ኢልኩም!”

ቂሐ ፡ጽልሚ፡ መኾምብያ ፡ላስታ።

ኣይንስኽን፡ ዘበኑ ፡ወስላታ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ዋ…እ  ዳሕናዶ ምድሪ?… ሰካራም ኸልቢ”

ኮምበጡር ፦”ኣየነይቲ ምድሪ ኢኹም…ተቐበሉናንዶ ሒራ!  ኢሉ ኻልእ ተለላ ግጥሚ ኣጥበቐሎም”

ዓጋመ፡ ዓድኺ፡ ጸግዒ ፡በለስ።

ከም፡ ጻዕዳ፡ ጣፍ ፡ዓጺፍካ፡ እትኹለስ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ጻዕዳ ጣፍኸ እንታይ እዩ ዝነበረ ወደይ በሉ እናባጨው?”

ኮምበጡር ፦”ኸዚ ኣምጺእኹም ጽዋ…ዓይነት እኽሊ እዩዋ በሉማ ኣይተጽውዩና!”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “እህ…ም!…ዋይዋይ እወ ክሻዕ ኸዚ የጸወኻይ ለካ” ኢሎም ንኸልቦም “mood” ሓዙሉ

ኮምበጡር ፦”ይቃበሉና ደኣም” ኢሉ ማንካ ብቁልቲ ቑሒሙ ጉሕሚ ስዋ ልጠርፈፎ ኣፉ ሓቢሱ ቐጸለ…

ከረንዶ ፡ኣይ ዓድኽን፡ ምስ ፡ላልምባ።

ብመሳልል ፡ዘይርከብ፡ ልባ። ምስበለ

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ኸዚ ተረድኣትኒ!”

ኮምበጡር ፦”ኣበይ ነይርኹም ክሻዕ ዘኽቲ?”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ኣብኡ’ምበይ!”

ኮምበጡር ፦”ሓዙ በሉ ኣሞችኹም!”

ኣይተ ኣልኣዛር፦ “ኣእስረና ኣንታ ቖርማድ”

ኮምበጡር ፦” ገደደኩም ፤ ኣነስኳ ለሚደዮ እየ” ኢሉ ድማ ኸምዚ ኢሉ ተጨርግሐ

ቀጢን ፡ኣምዑት፡ ከም ሃዳናይ ፡ተበን።

ፈጣሪኻስ ፡እዝጊ፡ ጎይታኻ፡ መን።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ውልዕ ዝበለ…ኣወድአና!”

ኮምበጡር ፦”አሀ…ደሚቓዶ”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦”ካርና ‘ምበይ…ይይይ…ኸልቢ ደፍቲሩና”

ኮምበጡር ፦”ተቐበል በል”

ኣይተ ኣልኣዛር ፦”ኣንታ ግደፍ ኣይትቐንጥበኒ”

“እሽኒ ጎይታይ”

ኣፈ ፡ዋሾ ፡ብሪ፡ መቛልፉ ።

ሰብዶ ፡ይሓድር፡ ዝፈትዎ፡ ገዲፉ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ኣየ ለግነይናካ ጉድ…ኣንታ እወ ኣንታ ‘ወ …!”ኢሎም ኣስተማሰሉ።

ኮምበጡር ፦”ሓዙ ደኣም ላሰተኹም!” ኢሉ ኻልእ ዓረር ግጥሚ ኣቀባበለ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦” ዝኸፍል ይመስል ድማ ስተዩ ይብለንሎ” ኢሎም ብሓንቲ ስኖም ኽምስ በሉ።

ኣብ መንጉኡ ኾማሪት ዋንጫኦም ክትመልእ ጆግ ሓቚይፋ መጸት።

ለሚን፡ ኢለ፡ ዕንጉለ ፡እንከጫኑ።

ብቐደሙ፡ ጽዋ፡ ተዓይኑ። ኢሉ ኮምበጡር ዓይኑ ኣሐንጭል ኣቢሉ ናብታ ኾማሪት ጠመተ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ኦሆይይይ በሊ፤ ዝጠቀረ መዝገብ”

ኮምበጡር ፦”ደሓን ጠቐሩ ነጊፍኻ ክረአ እዩ፤ ሓዙኒ ደኣም ለለ ” በሎም

ስእሊ፡ ቅዱስ ፡ጊዮርጊስ፡ ሓዲስ፡ ቀለም።

ኣንቲ፡ ጠሊምኪዶ ፡እዝጊ፡ ኣይጥለም።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦” ኣንታ ወደይ ይኾኖንዶ! “

“ይውሰኾ ዶየለን ከመይ ገይሩ ክኾኖ በይዛ!” በለ ኩምበጡር ኣእዛኑ ኩር ኣቢሉ።

ኽምስ፡ እንተበልኩ፡ ዓሻ ፡ይመስል።

ክንዳይ፡ እኳ፡ የለን ፡ዘስተማስል። ኢሉ ድማ ንኣይተ ኣልኣዛር ባሕሪ ኸብዶም ዘረጎ።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ብቁልቲማ ወስኽዮ” ኢሎም ንኾማሪት ተደሃዩ።

ኮምበጡር ገጽ ኣይተ ኣልኣዛር ርእዩ ኻልእ ቑምብላ ግጥሚ ኣቐበሎም።

ረአኹዋ፡ ሽድሽተ፡ እንትትቕበል።

ተምሪ ፡ገይራ ፡ወዲኣተን ፡እምበር። ወዮ ኾማሪት ጎልሐጽ ኢላ እናጠመተቶ ናብ ውሻጠ ኣተወት።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ ድንገት ካብዚ መጸ ዘይበሃል ጨና ላምባ ኣፍንጨኦም ዓበሶም። ነቲ ጨና ንምብራር ሕሳይ ለሚን ኣጸጊዖም እናሽተቱ እንተለው…

በዓል፡ ጋዳ ፡ኣንጭዋ ፡ሓበን ፡ድሙ።

ሕደግዶ ፡ኣይበልኩኻን፡ ብቐደሙ።

ኽልተ ፡ሒዝወን ፡ብዘይ ፡ዓቕሙ። ኢሉ ድማ ጭጉራፍ ቅኔ ተተዐ ኮምበጡር።

ኣይተ ኣልኣዛር ይሞቖም እዩ ዘሎ። “ሳዕስዕ’ሞ ስራሕኻ ኣይትረስዕ” በሉ ኣሞንግዮም። እንታይ ሰርሕ’ኳ ሃሊይዎም… ብስሩ እውን ስራሕ ስለዘይብሎም እዮም ነዛ ምስላ ዘይርስዕዋ ኣይተ ኣልኣዛር።

 ኮምበጡር ጥሉል ሞጋቲ ኾይኑ ኮተታም ዓለም ኣይተ ኣልኣዛር ነቒፉ ጥራይ ዝባና እንተውጽኣ እዮም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ። ሎሚ ድማ መለብለብ በዓል ቅኔ ገጣሚ ኾይንሎም ውዒሉ፤ንኣይተ ኣልኣዛር። ርዝነትን ዕምቆትን እተን ዘቐበሎም ግጥምታት ፤ ከም ርሑስ ቆርበት ሸኽመን እናዛየደ ናብ ልቦነኦም ክስቆራ ተፈለጠኦም። ስዒቡ ዙርያ መለሽ እታ እንዳ መሸታ ሃሰው ሃሰው ኢሎም ብስግኣት ጠመቱ። ብዘይካ እታ ኾማሪት ኻልእ ሰብ ኣይነበረን። ንዓኣ እውን ግን ኣይኣመንዋን።

ኣይተ ኣልኣዛር ፦ “ብስሩባ ስማዕስከ ኮምበጡር ! እዚ ኹሉ ግጥሚ ካበይ ኢኻ ኣምጺእኻዮ?” በለዎ ገፆም ኣዕጠርጢሮም ።

ኮምበጡር፦ ካብ መጸሓፍ ኣንቢበዮ።

ኣይተ ኣልኣዛር፦ “ናይ መን መጽሓፍ ደኣ ወደይ”

ኮምበጡር፦ “ናይ ሓደ ጥልያን እዩ እምበይ”

ኣይተ ኣልኣዛር፦ “ዋይ ! መንገዛ በቕለይ ፣በሉ ኣቦ ኣየለ።  ጥልያን ዶኸሞ ትግርኛ ይዛረብ እዩ?”

ኮምበጡር፦ “እንትጨንቆ ድኣ እወ”

ኣይተ ኣልኣዛር፦” ኤህ ተጨንቑ ኣጨኒቑና ጎይታይ..! መን ኸ ይበሃል በይዛኻ”

ኮምበጡር፦ “Conti Rossini”

ኣይተ ኣልኣዛር፦ እቲ፡ጽዋኻ ፡እንተሰደደ ፡ረስኒ።

                        ትወሓሰናዶ፡ ኮንቲ፡ ሮሲኒ።

ኢሎም ንገዝኦም ክኸዱ ብርኩማ እታ ጭራ ኣላሕልሕዎ። ኮምበጡር ኸልቦም እውን ጭርኡ ዝርግ ዝርግ ኣቢሉ እናምበጣልዐ መሪሕዎም ተልዓለ።

ኣያም ሚድያ

ኣያም ዝብል ቃል ብስሕበት ኣቕልቦ ዝግለፅ ብሌን ልቦና የመልኽት። ዝኾነ ሰብ "ኣያም በል" እንተይሉ ልቢ በል፣ ኣስተውዕል፣ ኣስተብህል፣ ቀልቢ ግበር እዩ ዝብል ዘሎ።
ኣያምታ ፦ትኹረት ፣ኣቓልቦ፣ ርእዮትን ኩለንተናን እዩ።

https://www.ayyammedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *