ብዛዕባና

ኣያም ሚድያ  ድሕሪ መስካሕክሒ ኵናትን ዕንወትን ዝጣየሽ ዘሎ ሚድያ እዩ። ምንጪ እቲ ፀገም ክረክብ ኣያምታዊ ኣለሻ ይገብር። ኣብ ትግራይን ህዝባን ዝበፅሑ ዕንወታት ኣያም ኢሉ ብእርይ ቑፅሪ የፅንዕ፤ በሰላ ስምብራት እቲ ህሞት ብኣያምታ  ይስንድ! ብምርመራ ብዝበፅሖም መረዳእታታት ተሓጊዙ ተሓታታይነት ክህሊ ይሰርሕ። እቲ  ዓብላላይ ልሙድ ኣከዋውዳ ክሙገትን ክግጠመሉን  መማረፅቲ ሓሳባት ናብ ቕድሚት ክመፁን ዕድል ንምፍጣር ዓሊሙ ዝመፀ እዩ። ነቲ ዘሎ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ዝሓቑኑ መደባት ብዘይ ስግኣት የቕርብ።

 ዓለምለኻዊን ከባብያዊን ምህዳር ብዓቢ ኣቓልቦ ኣያም ኢሉ የማነ ፀጋም  እናተኸታተለ ካብ ተረፍ መረፍ ዝደስከሉ ኣተሓሳስባታትን ሓተላታት  ድሕረትን ሕመቓትን ዝፀረየ፣ ኣብ ዝርዝር ሓበሬታታት ተመስሪቱ ለውጢ ዝጠልብ  ገስጋሳይ ማሕበረሰብ ክፍጠር ባይታ ንምንፃፍን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተረጋገፀሉ ስሉጥ ሕውየት ክህሉን ብኣያምታ ተመሪፆም  ብኣያምታ ዝበሰሉ ትሕዝቶታት የቕርብ።

ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊን ባህላዊን ውግንናን ማሕለኻን ዘይተቐየደን ዶብ ፍልጠት ዘይተሰመረሉን መድረኽ ስነ-ፍልጠት እዩ። ብድሕሪት ኾይኖም ክእዝዝዎ ንዝፍትኑ ኣይምእዘዝን።  ርዝነት ትሕዝቶን ፅባቐ ኣቀራርባን መፍለዪኣ እዩ። ሓሳቦምን ድሌቶምን ሰማዒ ዝሰኣኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ናብ ማእኸል ንምምፃእ ይተግህ፡፡ ተኣማንነቱ ንረብሓታት ህዝቢ ትግራይ እዩ።

Unique visual system and method.

Rhoncus urna aliquet? Magni varius? Tempora penatibus odio quas quis cupidatat magni? Dis exercitation, dignissimos vestibulum? Totam nihil, pulvinar etiam platea itaque, officia? Cillum auctor facilis, eu nostra euismod explicabo. Voluptate eget ullam omnis habitant sociis vivamus.
  • User Experience
  • Unique layouts Blocks
  • Strategy and Art Direction
Adipisci, reprehenderit platea cras ut quia consectetur convallis.

ምሳና ፅንሑ

Categories

Meet Our Team

Andrew Flintof Jr

Sr. Creative Director

Halle Berry Nastia

Art Director

Glenn Close Rossie

Marketing Head

Johnny Depp Bosman

Manager & CEO