ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ- እቲ ካሊእ ስግኣት ትግራይ!

ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ– እቲ ካሊእ ስግኣት ትግራይ!                         (ብሃፍቶም ሃይለ) ወረርቲ ሓይልታት ጥቅምቲ 2013 ኣ.ግ ንትግራይ ቅድሚ ምውራሮም ዝርግሐ ለበዳ HIV 1.43 ሚእታዊ ነይሩ።በቲ ግዜ ቢሮ ሓለዋ...