ህወሓት፡ ጉልሓይ ብሄራውነት ! (ብክንፈ ሓዱሽ) መእተዊ 1950ታት ተወሊዑ 1960ታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ዝበፅሐ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኢትዮጵያ፡ ናይ ትግራይ፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን  ፖለቲካዊ ኩነታት ብመሰረቱ ዝለወጠ ነይሩ። እዚ ናይ ተምሃሮ...

መዋጽኦና ኣብ ኩናት ቀይሕ ባሕሪ…… ብ Bm tesf ምውዛዕ ፕሮፖጋንዳ ትምቢት ንጉስነት፣ ምስ ህወሓት ናብ ኩናት ምእታው፣ ኣብ ጎቦታት የካ ዝስራሕ ዘሎ ዝተሓላለኸ ቤተመንግስቲ፣ ጥቡቕ ርክብ ምስ ንጉሳዊ ቤተሰብ...

ህወሓትን ‘ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን’!

ህወሓትን ‘ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን’! (ብተኽሊት ገብረመስቀል ባህታ) “ህወሓት ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣጀንዳ ዘይምግባሩ ንሕና እውን ገሪሙና እዩ”~ሬድዋን ሁሴን(ጋዜጣ ሪፖርተር) መእተዊ እዚ ጽሑፍ ስለ ግዝኣታዊ ሓድነት ክልላት...

ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ- እቲ ካሊእ ስግኣት ትግራይ!

ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ– እቲ ካሊእ ስግኣት ትግራይ!                         (ብሃፍቶም ሃይለ) ወረርቲ ሓይልታት ጥቅምቲ 2013 ኣ.ግ ንትግራይ ቅድሚ ምውራሮም ዝርግሐ ለበዳ HIV 1.43 ሚእታዊ ነይሩ።በቲ ግዜ ቢሮ ሓለዋ...
  • July 16, 2023
  • ኣያም ሚድያ

ኣያም ሚድያ ስርሑ ብዕሊ ጀሚሩ

ኣያም ሚድያ ድሕሪ መስካሕክሒ ኵናትን ዕንወትን ዝተጣየሽ ሚድያ እዩ። ምንጪ እቲ ፀገም ክረክብ ኣያምታዊ ኣለሻ ይገብር። ኣብ ትግራይን ህዝባን ዝበፅሑ ዕንወታት ኣያም ኢሉ ብእርይ ቑፅሪ የፅንዕ፤ በሰላ ስምብራት እቲ...